Equipe Litúrgica

Ḥazan e Diretor Musical: Marcio Besen

Ḥazanit: Georgia Besen

Ḥazanit: Sabrina Shalom

Instrumentista e Cantor: Daniel Szafran